Ano ang dating abakada

Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na titik na may katawagan sa tulad sa wikang Ingles, maliban sa Ññ /enje/.Ang ABAKADA o ang lumang alpabeto ng mga unang bahagi ng ika-20 siglo ay may mas kaunting katinig.Walang diptonggo sa mga salita na may mga titik aw, ay, ey, iw, iy, oy, o uy kapag nahihi-walay ang dalawang titik sa pagpapantig. Halimbawa, ang salitang aliwalas ay may iw ngunit wala itong diptonggo na /iw/dahil ang titik i at w ay nahihiwalay sa pagpapantig ng salita (a-li-wa-las). Nasa ibaba ang ilang tanong para mataya kung ano na ang alam mo sa ngayon kaugnay ng nilalaman ng modyul na ito. Ang makabagong alpabetong Filipino (o mas kilalá bílang alpabetong Filipino) ay ang alpabeto ng wikang Filipino, ang pambansang wika ng Pilipinas at isa sa mga opisyal na wika ng bansa kasama ang Ingles.

The word Tagalog is derived from the endonym taga-log ("river dweller"), composed of tagá- ("native of" or "from") and ilog ("river"). The first written record of Tagalog is the Laguna Copperplate Inscription, which dates to 900 CE and exhibits fragments of the language along with Sanskrit, Old Malay, Javanese and Old Tagalog.Ang anekdota ay isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na Tao.Ito ay may dalawang uri: kata-kata at hango sa totoong buhay.Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpíya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilíng wika at dayalekto sa Pilipinas.Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.Noong Mayo 2008, inilabas ang KWF ang pinal na burador ng Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino.

249

Leave a Reply

 1. dating outside of religion 18-Mar-2017 04:37

  For dating services that focus more on finding a long-term relationships, like e Harmony or Match, simply saying “Hi” won’t cut it.

 2. meet drinks dating service 30-Oct-2016 00:09

  In the end, by comparing adult cam site costs and benefits, we draw up a conclusion and sum up the final rating.

 3. Karachi sex video chat rooms 23-Aug-2016 16:02

  He’s a redshirt freshman quarterback who’s battling Treon Harris for the starting job this fall, and most presume that Grier will ultimately be the guy who reminds Florida fans what competent offense looks like again over the next couple of years.

 4. Web for online sex chat wit sexy aunties 23-Nov-2016 02:17

  - Free Ones We personally photograph and film all these lovely ladies ourselves and all content is 100% exclusive.

 5. dating lioness profile 03-Jan-2017 02:39

  Currently available for i Phone, Android, Windows Phone, Black Berry (voice only), and PC (Windows and Mac).

 6. Free web cam with girls no sign up 16-Oct-2016 03:16

  Pornstars, sexy babes, amateur girls, homemade sex videos, spy cameras, gangbangs, bdsm, hardcore, asians and latinas, big tits, and monster curves...